Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Одлука о избору уџбеника за четврти и осми разред

Одлука о промени уџбеника

Списак уџбеника

 

Извештаји:

Извештај о пословању ОШ "Милован Глишић" у 2021. години

Годишњи извештај о раду школе за школску 2020-2021. годину

Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2021-2022. годину

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2021-2022. године

Одлука о усвајању Извештаја о пословању ОШ "Милован Глишић" за 2020. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2021. годину

Правилници:

Правилник о оцењивању ученика

Правила понашања

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о мерама безбедности ученика

Статут ОШ "Милован Глишић" Ваљево

 

 Документација:

 Интерни протокол о поступању у установи и одговору на насиље, злостављање, занемаривање и дискриминацију