Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Школска документација

 

 

 

Одлука о поништењу конкурса

Одлука о усвајању финансијског плана за 2020. годину

Извештај о пословању ОШ "Милован Глишић" за 2019. годину

Интерни протокол за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 Развојни план 2019/2020 - 2021/2022

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину

 

Летопис за школску 2018/2019. годину

Одлука о избору уџбеника за други и шести разред школске 2019/2020. године

Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2018/2019. г.

Правилник о праћењу друштвено-корисног и хуманитарног рада ученика

Финансијски план за 2019. г.

 

 ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о извођењу екскурзија и наставе у природи, 2019. г.

Безбедност ученика

Правила понашања ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника у школи

Правилник јавне набавке

Правилник о организацији и систематизацији послова, радних места

Правилник о узбуњивању

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Милован Глишић" Ваљево

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ "Милован Глишић" Ваљево