Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Стручнa већа и тимови 

Преглед поделе одељењског старешинства:

5-1: Нада Пушић                6-1: Снежана Ступар                    7-1: Драгана Адамовић        8-1: Владимир Јанковић

5-2: Биљана Ђурић            6-2: Драган Милисављевић       7-2: Александар Вујичић      8-2: Бранко Станковић

5-3: Милица Пантић         6-3: Гроздана Панић                    7-3: Кристина Спасојевић    8-3: Јасмина Ранковић

5-4: Јасна Пантић                                                                         7-4: Биљана Вучинић