Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

    Новинарска секција 

 

    Новинарскa секција формирана је у циљу стицања основа новинарског умећа, као једног од облика медијског изражавања, оспособљавања ученика за адекватно усмено и писмено изражавање, као и неговања лепе речи и објављивања разних креативних радова ученика наше школе у школском листу „Прва бразда".

    Задаци секције су да се ученици упознају са основним новинарским врстама и њиховим изражајним средствима. Потребно је информисати 

ученике о сајтовима блоговима који одговарају задацима новинарске секције као и о начинима на које им они могу користити. Важно је повезати знања из рачунарства и информатике са знањима која ученици стичу на свим другим предметима у школи, али и да их повезују са својим ваннаставним активностима.

    Други аспект рада ученика у новинарској секцији треба да им омогући развијање аналитичког и критичког мишљења у текстовима које пишу, али и кроз коментаре осталих чланова новинарске секције. Веома важним сматрамо унапређивање писмености ученика, али и поспешивање информатичке писмености. Охрабрујемо ученике да пишу.

    Трећи и не мање важан аспект је развијање и оснаживање привржености школи, бележењем свега што обележава школски живот, рад. Снажење навике код ученика да самостално обављају своје задатке и подстицање ученика да критички посматрају теме о којима пишу  подједнако су важни. Важно је да ученици међусобно сарађују.

    Могу нам се придружити сви ученици који су заинтересовани за писање и објављивање својих радова, праћење догађања у школи и ван ње, истраживање, прикупљање материјала, као и они заинтересовани за цртање стрипова,  фотографисање...

    Секција ће пратити и објављивати актуелне теме везане за живот и рад школе као и бројне догађаје изван ње. Радећи нешто корисно, ученици ће се, кроз ову секцију, оспособити  за адекватно усмено и писмено изражавање, смислено ће испуњавати слободно време и добити прилику да се афирмишу међу својим друговима и тако стичу  самопоуздање и осећај да њихове квалитете многи препознају и цене.