Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Дуално 2021Дуално 2021

 

О бенефитима које добијете избором Дуалног образовања погледајте овде.

Обавештавамо вас да је рок за подношење пријава за полагање пријемног испита непосредно у средњој школи продужен до четвртка 22.04.2021. године до 12.00 часова. 

 Уколико  постоје одређене грешке и пропусти у пријавама које су поднели ауторизовани корисници преко портала mojasrednjaskola  обавештавамо вас о следећем:

 1. уколико су начињене грешке у навођењу језика на коме се полаже пријемни  или у потреби прилагођавања, и исправку може извршити средња школа (за техничку подршку,  школа се може обратити информатичком координатору) у сарадњи са информатичким координатором;

 2. уколико су начињене грешке у личним подацима ученика (име, презиме, име родитеља, јмбг..) који су преузети из eс-Дневника, исправку може вршити ауторизовани корисник у основној школи коју ученик похађа, у за то предвиђеним роковима

 Такође, подсећамо и на следеће:

 3. Обавеза прихватања нових пријава у горе наведеним роковима важе и за школе које спроводе пријемни испит, а нису у улози организатора (прикупљају пријаве).

 4.  Осмоцифрена шифра ученика није обавезна за полагање пријемних испита.

 

Пријава за полагање пријемног испита

Моја средња школа

Полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

 У ситуацији када није могуће да нас посете наставници средњих школа, помоћи ћемо вам да се упознате са многим образовним профилима. Повезиваћемо вас са школама које изразе жељу да приступите њиховим сајтовима:

Грађевинска школа Београд

Анализа онлајн тестова за самопроцену знања

Упис ученика у Музичку школу "Живорад Грбић", најава конкурса - пропратни текст

Организација пробног онлајн тестирања 23. и 24. априла 2020. г.

Данас су ученици осмог разреда имали прилику да процене своје знање из српског/матерњег језика. Према првим повратним информацијама у једном краћем периоду дошло је до преоптерећења система, што је код одређеног броја ученика довело до непријатности. Брзом реакцијом компаније Комтрејд и Канцеларије за информационе технологије активирани су додатни ресурси, чиме су отклоњена успорења у раду система.

 Имајући у виду наведене околности донета је одлука да се термин за решавање теста данас 22.04.2020. продужи до 21.30 часова, што ће бити и у наредна два дана.

 Да бисмо омогућили равномерно оптерећење система сугеришемо следећу организацију тестирања у односу на период у коме ће ученици приступати платформи:

 - у термину од 8 до 12 часова тестове треба да решавају ученици са територије АП Војводине

- у термину од 12 до 16 часова тестове треба да решавају ученици са територије Града Београда

- у термину од 16 до 21,30 часова тестове треба да решавају сви остали ученици (ван територије АП Војводина и ван територије Града Београда)

 Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs. Ученици ће платформи приступати користећи исте налоге као и за платформу Microsoft Teams.

 Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

 23. априла 2020. – тест из математике

 24. априла 2020. – комбиновани тест

 Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

 Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

 Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

 Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

 Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

 Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

 За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

 Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

 

Професионална интересовања

Пријављивање за полагање пријемног у филолошко, билингвално (двојезично), математичко и ИТ (информатичко) одељење одвија се електронским путем преко сајта Министарства просвете. Прослеђујемо Вам линк https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ на коме ће ученици попунити пријаву за полагање пријемног. 

Потребно је да сваки заинтересовани ученик оде на овај линк и попуни пријаву. Важно је истаћи да један ђак може да попуни и више од једног одељења за које је заинтерсован (рецимо математичко и информатичко). Напомињемо да је крајњи рок за пријављивање уторак 7. 4. 2020. године. На сајту Ваљаевске гимназије налазе се све информације и објашњења о начину пријављивања.

На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне припреме за малу матуру”, ученици ће имати прилику да сваког радног дана погледају избор од три до укупно две стотине задатака из математике, српског језика, биологије, хемије, физике, географије и историје.

 Пријава за полагање пријемног испита за специјализована одељења (филолошко, билингвално, информатичко и математичко)

 Полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима за школску 2020/2020

 Алати за припрему завршног испита, пријемног испита, е збирка готови тестови 

  Образовне платформе „еЗбирка“„Завршни испит“ и „Пријемни испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије. Подршку пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра Центар Београд. Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних уређаја (персоналним рачунарима, таблетима, преносивим рачунарима и паметним телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих школа за полагање

испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину. Сви креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су бесплатни и јавно доступни на адреси:  http://edusoft.matf.bg.ac.rs.

 

 

 

 

Корисна документација за осмаке ош Милован Глишић