Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Матична школа

 

    Школску 2019/2020 годину започели смо на новој локацији у улици Прва пролетерска број 6. Настава се одвија у кабинетима који су опремљени најсавременијим наставним средствима, мултимедијалном учионицом, модерно опремљеним кабинетом за информатику са 23 рачунара (један рачунар - једно радно место). Кабинет за технику и технологију поред осталог располаже и дигиталном учионицом којму чини 20 радних станица са два ученичка и једним наставничким сервером. 

    У новом, модерном објекту, располажемо и библиотеком, пространим холом, кухињом и трпезаријом за продужени боравак ученика, савременом фискултурном салом са пратећим средствима и простором, зубном ординацијом, простором за помоћно особље, канцеларијама за наставнике, директора, секретара и шефа рачуноводства, за стручне сараднике,  благајника... школским двориштем са спортским тереном.

 

Распоред звоњења

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације настава се реализује од 8:00 у млађим разредима, а од 14:00 часова са старијима. Часови трају 30 минута.

                                                                                                  

 

 

ЧАС ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ЧАС ПОПОДНЕВНА СМЕНА
1.     час 8 - 8:45 1.     час 14 - 14:45
2.     час 8:50 - 9:35 2.     час 14:50 - 15:35
3.     час 9:55 - 10:40 3.     час 15:55 - 16:40
4.     час 10:45 - 11:30 4.     час 16:45 - 17:30
5.     час 11:35 - 12:20 5.     час 17:35 - 18:20
6.     час 12:25 - 13:10 6.     час 18:25 - 19:10
7.     час
13:15 - 14 
7.     час
19:15 - 20