Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Издвојено одељење

    На 9. километру северозападно од Ваљева налази се село Доња Буковица, где је маја 1942. године заједничким трудом њених мештана почело  подизање школске зграде, која је у редован рад пуштена 1. септембра 1945. године.

    После неколико година засебног рада 1. јануара 1962. године ова школа бива припојена основној школи "Милован Глишић" у Ваљеву и на тај начин је постала њено издвојено (истурено) одељење. Пошто је задржала исту функцију, разреде и организациону унутрашњу структуру, као васпитно-образовна установа, остаје под називом подручна школа. Од њеног припајања сви ученици су обавезни да наставе основно школовање у ОШ "Милован Глишић" у Ваљеву.

Издвојено одељење основне школе Милован Глишић    Рад у школи одвијао се у комбинованим одељењима. Бројно стање ученика од школске 1958/59. године није се битно мењало. Школа је бројала од 45 до 57 ученика а у периоду 1972/73. године  наступило је време смањенoг броја ученика, осетно је опао број ученика због све веће миграцује људи у град. Организован је наставни рад са сва четири одељења, јер је школа неподељена због малог броја ученика. Реализација наставног процеса и данас се одвија у неподељеној школи из истих разлога. Ако би се број ученика повећао, школа би радила кроз комбинацију два одељења јер поседује све друге услове за овај облик рада.

    У даљем раду школе посебну улогу имали су различити аудитивни и визуелни медијуми као извори стицања знања у настави. Упорно се приступало увођењу савремених наставних средстава као једног од најбитнијих услова модернизације и повећане ефикасности наставе.

    Од првих почетака па до данас, ова школа је одиграла значајну улогу у просвећивању села. Од првих дана њеног оснивања па до данас, школа је крчила себи путеве, доживљавала велика искушења, борила се за свој опстанак и при свему томе успевала да даје велики удео свеукупном напретку села. То је могла зато што је била чврсто везана за средину у којој је поникла и стасавала, и у којој је постала и остала њен саставни, нераздвојиви део. И само таква школа могла је бити, а и данас је остала, истинско жариште писмености, културе и духовне надградње ученика.

    И данас практичном реализацијом својих планова и програма, унутрашњом организацијом и укупним активностима, школа прати све појаве и процесе у друштву, објашњава и оспособљава младе за живот и рад у њему.

    Нажалост, школа данас има само једном предшколца и пет ученика од првог до четвртог разреда, а наставу изводи професор разредне наставе Зорица Ракић.