Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Конкурс за пријем у радни однос

Одлука, ЈН мазут

Одлука, ЈН превоз ученика

Конкурсна документација, ЈН мазут

Конкурсна документација, ЈН превоз ученика

Позив, ЈН мазут

Позив, ЈН превоз ученика

Одлука о додели уговора - екскурзија (ЈН03/2019)

 Позив, јавна набавка екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години (ЈН03/2019)

Конкурсна документација, екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години (ЈН03/2019)

Конкурсна документација, мазут, ЈН 02/2019

Позив, ЈН 02 - 2019, мазут

Одлука о додели уговора, ЈН 01 - 2019

Конкурсна документација, превоз ученика, ЈН 01/2019

Позив, ЈН 01/2019 - Превоз ученика

 

Одлука о додели уговора, ЈН 03 - 2018

Конкурсна документација, ЈН 03 - 2018 - Екскурзија

Позив, ЈН 03 - 2018 - Екскурзија

Одлука о додели уговора, ЈН 01/2018, превоз

Одговор на питање ЈН 01/2018, мазут

Конкурсна документација ЈН 02/2018, мазут

Позив, ЈН 02/2018, мазут

Конкурсна документација, ЈН 01/2018

Позив, ЈН 01/2018, превоз ученика