Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Позив за достављање понуде

Образац - подаци о понуђачу

Спецификација осигурања

 

 

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 2022. г

Јавни позив за екскурзију школске 2021/2022. г. 

Линк са портала јавних набавки

Ангажовање стручног лица за спровођење мера заштите од пожара

Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде

Спецификација

 

Испитивање громобранске електричне инсталације и заштита

 Образац - подаци о понуђачу

 Позив за достављање понуде

 Спецификација

 

Испитивање противпожарних апарата, хидрантске мреже и система дојаве пожара

 Образац - подаци о понуђачу

 Позив за достављање понуде

 Спецификација

 

Осигурање:

Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде

Спецификација

 

Водоводни материјал:                           Инвентар, одржавање хигијене                  Материјал за образовање                  Централно грејање   

Образац - подаци о понуђачу             Образац - подаци о понуђачу                       Образац - подаци о понуђачу           Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде             Позив за достављање понуде                       Позив за достављање понуде           Позив за достављање понуде 

Спецификација материјала                 Спецификација материјала                            Спецификација материјала               Спецификација материјала

Електро материјал:                                Канцеларијски материјал                               Молерски материјали                         Оброци за ученика             

Образац - подаци о понуђачу            Образац - подаци о понуђачу                        Образац - подаци о понуђачу           Набавка оброка за ученике

Позив за достављање понуде            Позив за достављање понуде                        Позив за достављање понуде

Спецификација материјала                 Спецификација материјала                           Спецификација материјала

Остали материјал:                                 Потрошни материјали                                     Хемијска средства                                

Образац - подаци о понуђачу             Образац - подаци о понуђачу                       Образац - подаци о понуђачу

Позив за достављање понуде             Позив за достављање понуде                       Позив за достављање понуде

Спецификација материјала                 Спецификација материјала                            Спецификација материјала

 

Финансијски план за 2022. годину