Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Одлука, ЈН мазут

Одлука, ЈН превоз ученика

Конкурсна документација, ЈН мазут

Конкурсна документација, ЈН превоз ученика

Позив, ЈН мазут

Позив, ЈН превоз ученика

Одлука о додели уговора - екскурзија (ЈН03/2019)

 Позив, јавна набавка екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години (ЈН03/2019)

Конкурсна документација, екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години (ЈН03/2019)

Конкурсна документација, мазут, ЈН 02/2019

Позив, ЈН 02 - 2019, мазут

Одлука о додели уговора, ЈН 01 - 2019

Конкурсна документација, превоз ученика, ЈН 01/2019

Позив, ЈН 01/2019 - Превоз ученика

 

Одлука о додели уговора, ЈН 03 - 2018

Конкурсна документација, ЈН 03 - 2018 - Екскурзија

Позив, ЈН 03 - 2018 - Екскурзија

Одлука о додели уговора, ЈН 01/2018, превоз

Одговор на питање ЈН 01/2018, мазут

Конкурсна документација ЈН 02/2018, мазут

Позив, ЈН 02/2018, мазут

Конкурсна документација, ЈН 01/2018

Позив, ЈН 01/2018, превоз ученика