Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

www.mglisicva.edu.rswww.mglisicva.edu.rs

Матична школа

Данас школа располаже са 10 класичних учионица, 8 учионица за разредну наставу, 2 учионице за продужени боравак ученика, учионицом за рад са мултимедијом, радионицом за техничко образовање, модерно опремљеном учионицом за информатику, библиотеком, кухињом и трпезаријом за продужени боравак ученика, фискултурном салом са пратећим простором, зубном ординацијом, простором за помоћно особље, канцеларијама за наставнике, директора, секретара и шефа рачуноводства, за стручне сараднике,  благајника... школским двориштем са спортским тереном.

Распоред звоњења

ЧАС ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ЧАС ПОПОДНЕВНА СМЕНА
1.     час 8 - 8:45 1.     час 14 - 14:45
2.     час 8:50 - 9:35 2.     час 14:50 - 15:35
3.     час 9:55 - 10:40 3.     час 15:55 - 16:40
4.     час 10:45 - 11:30 4.     час 16:45 - 17:30
5.     час 11:35 - 12:20 5.     час 17:35 - 18:20
6.     час 12:25 - 13:10 6.     час 18:25 - 19:10
7.     час
13:15 - 14 
7.     час
19:15 - 20